Succesfactoren contractmanagement: van operatie naar samenwerking

Door Redactie
30 - 01 - 2019 - NCMC19

Door premium partner NEVI

Daar waar de focus voorbije jaren binnen contractmanagement met name lag op risicobeheersing en realisatie van ‘getting what’s agreed’, draait het tegenwoordig – nu de economie nog steeds groeit – steeds meer om de volgende vraag: hoe kan ik met mijn supply base meerwaarde realiseren uit de samenwerking en hoe kan het contract hierin ondersteunen?

In de praktijk zie ik daarentegen dat contractmanagers vaak nog bezig met operationeel ‘gedoe’ en nog te weinig met het bij elkaar brengen van de behoeften en belangen van gebruikers en de mogelijkheden van leveranciers om daarin te voorzien. Ik identificeer vijf succesfactoren, op volgorde van belangrijkheid:

  • Helder afgestemde doelen en een competent team;
  • Een goede interne en externe samenwerking;
  • Het orkestreren van die samenwerking, zowel in- als ook extern;
  • Ontwikkelingen als blockchain, smart contracts; en
  • Samenwerkingen gericht op echte win-winrelaties, zoals Vested.

Passende competenties
De belangrijkste succesfactor voor de contractmanager die ik graag nader wil belichten, is het inzetten van passende competenties. Is de contractmanager een gatekeeper of een samenwerkende teamspeler? Heeft hij een strategisch perspectief en kan hij met de organisatie mee veranderen? Weet hij externe relaties aan te gaan en hier de passende samenwerking bij in te richten of heeft hij vooral een operationele focus? De competenties die je nodig hebt, verschillen per type contract. Met de leverancier van ICT werk je tenslotte anders samen dan bij grondstoffen of zorginkoop. Daar moet je de competenties goed op afstemmen. Welke competenties hebben we nu? En wat is de ontwikkelbaarheid van het team?

De volwassenheid van contractmanagement is nu nog vrij laag, de meeste organisaties bevinden zich op niveau twee op een schaal van vijf. Het goede nieuws is dan ook dat er nog een hele wereld te winnen is en deze stappen in de praktijk ook relatief eenvoudig zijn te zetten. De hier genoemde succesfactoren vormen goede aanknopingspunten om contractmanagement en de contractmanager naar een hoger niveau te brengen.

Auteur:

René van den Hoven
Programmamanager NEVI P en  medeorganisator NEVI Contractmanagementdag

 

Over NEVI

NEVI® is de 3e inkoopvereniging ter wereld en al sinds 1956 hét kennisnetwerk voor inkoop en supply management. NEVI heeft als eerste inkooporganisatie de Global Standard ontvangen voor haar inkoopopleidingen en maakt inkoop- en supply management kennis toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces. NEVI organiseert (inter)nationale congressen, vakopleidingen en maatwerktrainingen, alsmede netwerkbijeenkomsten voor een netwerk van ongeveer 10.000 professionals. NEVI heeft een Research Stichting en subsidieert hoogleraren, lectoren en promovendi. De NEVI Gedragscode is leidend in het vakgebied. De NEVI PMI® indiceert maandelijks de ontwikkeling van de Nederlandse industrie. Inkoop = NEVI.  Meer informatie: www.nevi.nl