Het blokkenschema van de Nationale Contractmanagement Conferentie 2017 vindt u bij de dagindeling.

Tijd Spreker
09:00 - 09:30
Ontvangst, registratie en koffie

Vanaf 9:00 uur bent u van harte welkom! Het programma begint om 9.30 uur. 

09:30 - 09:40
Opening door onze dagvoorzitter

De Nationale Contractmanagement Conferentie 2017 wordt geopend door dagvoorzitter Remco Blom.

09:40 - 10:20
Keynote ‘Is een contract voldoende voor samenwerking?’

Van oudsher worden contracten gebruikt voor het vormgeven van samenwerkingsrelaties tussen organisaties. Maar, volstaat dat nog in de huidige economie?

10:20 - 10:35
One-minute pitches van de parallelsessies

De sprekers in de parallelsessies geven een 'one-minute' intro van hun presentatie. Heeft u nog niet gekozen? Laat u inspireren door de pitches!

10:40 - 11:30
Andere denkwijze, andere maatregelen bij contractmanagement?

Wanneer er bij een aanbesteding gebruik wordt gemaakt van de Best Value Procurement methodiek moeten er andere maatregelen getroffen worden op het gebied van contractmanagement. Echter blijkt dit in de praktijk lastig...

10:40 - 11:30
Contractmanagement en samenwerken. Een duurzame combinatie!?

Contractmanagement kan leiden tot betere samenwerking met leveranciers. Dit blijkt echter vaak niet zo eenvoudig als het klinkt. Wat kunnen we leren van de praktijk?

10:40 - 11:30
Kan een contractmanager een televisie commercial regisseren?

Het realiseren van marketingdoelstellingen vergt samenwerking tussen veel Leveranciers. Welke rol kan een contractmanager aannemen om hier aan bij te dragen? De regisseursrol uitgelegd aan de hand van een casus.

10:40 - 11:30
Valt er nog wat te redden?

In de workshop 'Valt er nog wat te redden?' bespreken we wat de mogelijkheden zijn om bestaande contracten en vooral de bijbehorende 'slechte' leveranciersprestaties ervan, alsnog te verbeteren.

11:30 - 12:00
Koffiepauze

Tijd voor koffie, het bezoeken van de informatiestands en het uitwisselen van ervaringen.

12:00 - 12:50
Creatief contracteren als manier tot succesvolle samenwerking. Hoe doe je dat (niet)?

Ruim een jaar geleden hebben Achmea en KPN een beweging in gang gezet die een verschuiving bracht van traditioneel contracteren naar een creatievere vorm. Wil je weten waarom en hoe beide bedrijven dat hebben gedaan? Kom dan naar deze parallelsessie!

Pagina's