Waarom contracten niet werken (en mensen wel)

Door Redactie
28 - 11 - 2018 - NCMC19

Door premium partner AddVue

Organisaties besteden steeds meer diensten uit. Uitbestedingsratio’s van 70 % en meer zijn al heel gewoon in het bedrijfsleven en bij de overheid. Steeds vaker worden ook voor het primaire proces externe partijen ingeschakeld. Hierdoor neemt de afhankelijkheid ten opzichte van deze partijen verder toe.

Na een geslaagd inkoopproces spreekt het management door het ondertekenen van de overeenkomst vertrouwen uit. Zonder vertrouwen, geen succesvolle samenwerking. Maar ook hier geldt: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. De wereld om ons heen is immers continu aan het veranderen. Vasthouden aan contractuele afspraken zonder ruimte voor verbetering en innovatie, zal daarom leiden tot minder concurrentiekracht of lagere maatschappelijke waarde en uiteindelijke tot onvrede over de waarde van een contract.

Transparant samenwerken is een belangrijke voorwaarde om vertrouwen te doen groeien. Transparantie leidt immers tot meer inzicht en vanuit dit inzicht starten partijen de dialoog over hun samenwerking, de prestaties en de risico’s die hiermee gepaard gaan. Bevindingen worden gedeeld en samen opgelost. Daarbij ontstaan weer nieuwe kansen voor verbetering en innovatie.

Met AddvueConnect is het platform beschikbaar om mensen te verbinden, kennis te delen en structuur aan te brengen in de overvloed aan informatie. Prestaties en risico’s worden geobjectiveerd en de afhankelijkheid ten opzichte van marktpartijen wordt gereduceerd.

Het gaat uiteindelijk om het creëren van waarde met het contract als vertrekpunt. Moderne uitbestedingen vragen om vernieuwing en de succesvolle contractmanager is in staat om mee te bewegen in deze dynamische wereld.

 

AddVueConnect is het innovatieve platform voor Contractmanagement en B2B integratie: www.addvue.com