Wouter Hart is schrijver van de bestsellers ‘Verdraaide organisaties’ en ‘Anders vasthouden’ waarvan inmiddels tezamen meer dan 80.000 exemplaren zijn verkocht. Daarnaast geeft Wouter lezingen over het thema ‘werken vanuit de bedoeling’ dat centraal staat in de boeken. Voor meer informatie zie: www.verdraaideorganisaties.nl.

Keynote

Verdraaide organisaties – terug naar de bedoeling

Binnen veel organisaties wordt het naleven van interne en externe regelgeving snel een doel op zich. De bedoeling raakt dan uit zicht en mensen verliezen snel contact met elkaar en waar het werkelijk om te doen was.

Vanuit zijn creatieve achtergrond stelt Wouter bestaande overtuigingen ter discussie en zoekt hij naar patronen in het huidige organisatiedenken die klantgerichtheid en goede oplossingen in de weg staan. Is het echt de bedoeling het primaire proces ‘uit te voeren’? Is het echt de taak van een professional zich ‘aan de regels te houden’?

Toch zijn regels er niet voor niets en moet je daar wel wat mee. In zijn lezing neemt Wouter ons mee in zijn gedachten rondom ‘de leefwereld’ en ‘de systeemwereld’. Daarin zullen het voorkomen van dogma’s en het stimuleren van een cultuur van verantwoordelijkheid nemen belangrijke thema’s zijn. Zodat je daarmee als contractmanager werkend aan de bedoeling succesvol kunt zijn.