Sandra Bos en Ronald van Dijk zijn beide inkooptechnisch en juridisch opgeleid en ieder ruim 20 jaar werkzaam binnen Procurement. Voor Havenbedrijf Rotterdam zijn Sandra en Ronald actief als senior inkoper GWW en respectievelijk category houder processystemen en vastgoed. Zij hebben in samenwerking met Negometrix diverse functionaliteiten binnen de bestaande applicatie ingericht en in gebruik genomen.

Partnerpresentatie

Praktijkcasus Havenbedrijf Rotterdam: procesoptimalisatie en -integratie van tender tot prestatiemeting.

Digitalisering en automatisering bieden de haven van Rotterdam grote kansen om logistieke havenprocessen efficiënter te maken. En die efficiency zoeken we ook in de interne bedrijfsvoering. Voor procurement was het een voorwaarde om het totaalproces van aanbesteding, contractbeheer, leveranciersmanagement en prestatiemeting in één applicatie onder te brengen. Een integraal systeem wat bedrijfsbreed wordt gevoed en informatie biedt.

Voorwaarde voor automatisering is een goed vormgegeven proces. In deze workshop delen we de door ons gemaakte keuzes die tot procesverbetering hebben geleid, de systeeminrichting eenvoudiger maakten en het integraal gebruik daarvan binnen het Havenbedrijf stimuleren:

  • Welke tenderdata geeft invulling aan contractbeheer?
  • Hoe richt je daarbij je leveranciersbestand in?
  • Kun je met een paar variabelen sturen op de kwaliteit van uitvoering?
  • Hoe ziet prestatie meten in een raamcontract eruit?
  • Wat zijn de smaken bij een contract evaluatie?
  • En kun je de lessons learned weer toepassen in een nieuwe tender?