Otto von der Fuhr heeft ruim 20 jaar ervaring in de IT en telecom, waarvan circa 12 jaar als contractmanager of een daaraan gelieerde rol. Binnen KPN heeft hij mede aan de wieg gestaan van de professionalisering van contractmanagement. Daarnaast is hij sinds 2018 voorzitter van het College van Deskundigen ten behoeve van de NBCM Certificering van Contractmanagers.

 

Parallelsessie

Hoe je als contractmanager een ‘seat at the table’ houdt in een sterk veranderende omgeving

De afgelopen jaren is er veel veranderd binnen KPN. Om als contractmanager van toegevoegde waarde te blijven voor de organisatie, verandert ook de inhoud van de rol van de contractmanager continue. In deze sessie laat Otto von der Fuhr zien op welke manier contractmanagement binnen KPN is neergezet en hoe de inhoud van de rol van contractmanager continue verandert. Waar ooit begonnen is met de basis op orde brengen en toe te werken naar (met name financiële) voorspelbaarheid, wordt op dit moment een Sourcing & Supplier Management Framework neergezet. Hierdoor is contractmanagement niet alleen relevant geworden maar ook gebleven.

In zijn verhaal gaat Otto ook in op de impact die Agile en DevOps hebben op de inhoud van contracten en de relatie met leveranciers, en daarmee dus ook op de rol van de contractmanager.