Linda Tonkes is een kennisleider op het gebied van contractmanagement. Haar opleiding en achtergrond in de accountancy en consultancy geven haar de perfecte bodem om strategie te vertalen in processen, inclusief de sturing van en verantwoording over die processen. Ze is vastberaden het domein van contractmanagement in alle lagen van de organisatie de erkenning te geven die het verdient.

Linda is medeontwikkelaar van de methode CATS CM® voor contractmanagement. In 2020 bracht ze samen met Gert-Jan Vlasveld een boek uit over versie 4 van de methode. Dit jaar zal ze met Richard Steketee van CM Partners verder werken aan een boek over de realisatie- en verificatiemanagement.

Masterclass

Contractmanagement wordt steeds belangrijker!

Middels deze masterclass geven we je inzage in wat er nu gebeurt bij diverse grotere organisaties die bezig zijn met contractmanagement in te voeren of verder te verbeteren. We bespreken plenair met elkaar de gevolgen van het steeds complexer wordend samenwerkingsveld tussen organisaties. Ketens worden langer, afhankelijkheden worden groter en de contractmanager wordt een steeds crucialere spil in het beheersen van de continuïteit van de onderneming.