Klaas Stek (1967) studeerde in 2016 af aan de Universiteit Twente op het gebied van inkoopvaardigheden en is sindsdien promovendus aldaar. Na een eerdere carrière in het (hoger) onderwijs is zijn grootste uitdaging om de toekomstige succesfactoren te vertalen in concrete leerdoelen in het academisch onderwijs.

Parallelsessie

Kenmerken van succesvolle contractmanagers – nu en in de toekomst

In het eerste deel van de sessie maken de deelnemers kennis met de uitkomsten van het onderzoek naar de vaardigheden die leiden tot succes in de discipline van contractmanagement. De basis is de grote Europese enquête naar succesvaardigheden van project PERFECT, waar Klaas Stek lid van is. De eerste helft wordt afgesloten met een toekomststudie en de invloed van Internet-of-Things (IoT) ofwel Industrie 4.0.

Het tweede deel van de sessie zal een interactief karakter hebben en zal beide onderwerpen combineren: binnen afzienbare tijd zullen er veel banen verdwijnen door automatisering van administratieve processen. Hoe zal contractmanagement uit deze automatiseringsprocessen komen en wat vergt dat aan kennis, vaardigheden en houding van toekomstige contractmanagers?