Kees Tazelaar
Ministerie van Defensie

Terug naar de sprekerslijst

Kees werkt al 25 jaar binnen de inkoopwereld van de (rijks)overheid. Daar heeft hij een schat aan kennis en ervaring opgedaan. Zijn specialisaties zijn contract- en leveranciersmanagement, MVOI en innovatiegericht inkopen. Rode draad in zijn loopbaan is de relatie tussen overheid en bedrijfsleven

De sessie van Kees: Contract- en leveranciersmanagement als de ontbrekende schakel naar waardecreatie

Het inkoopvolwassenheidsmodel van Van Weele kent zes fasen. De meeste organi­saties blijven steken op fase 3 van dat model. De overheid wil waarde creĆ«ren door zwaar in te zetten op duurzaamheid. Voor het Ministerie van Defensie is waarde anders te definiĆ«ren. Dat geldt overigens ook voor andere organisaties. Dat lukt echter nog niet op organisatieniveau, wel zijn er individuele successen. Om te groeien naar waarde-creatie moet er eerst samen gewerkt worden. Eerst intern (fase 4), daarna extern (fase 5). Dat lijkt makkelijker dan het is. Veel organisaties zijn verzuild. Tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is er vaak sprake van een wij-zij houding. Dit uit zich bijvoorbeeld in risicomijdend gedrag. Om dat te doorbreken is er meer vertrouwen nodig. De basis daarvoor is wederzijds begrip. Middelen zijn een goed ingericht contract- en leveranciers­management, werken in ecosystemen en relationele contracten.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.