Erik van Loenhout
Contractmanager, Boskalis

Erik van Loenhout is een CATS CM® gecertificeerd contractmanager bij Boskalis, binnen de IT-afdeling. Erik is verantwoordelijk voor het beheer van verschillende IT-contracten en heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de implementatie van contractmanagement binnen Boskalis. Erik houdt de focus en controle op zijn contracten, zodat de organisatie zich kan richten op de corebusiness.  

Masterclass

Contractmanagement adoptie: focus en stapsgewijs

Binnen Boskalis IT wordt gebruik gemaakt van de methode CATS CM® voor de uitvoer van contractmanagement. In deze masterclass wordt nader stilgestaan bij de stappen die zijn doorlopen om contractmanagement te implementeren  binnen Boskalis IT. Een stapsgewijze aanpak en continue focus waren hierin doorslaggevend om van  contractmanagement een succes te maken. Tijdens deze sessie worden zowel de uitdagingen als de successen met je gedeeld.