Arjan Warmerdam is directeur van 4PROCES, een bedrijf dat software ontwikkelt op basis van het FileMaker-platform. Hij heeft het bedrijf in 2013 opgericht. Arjan is zijn loopbaan gestart bij de Koninklijke Marine. Na deze periode heeft hij ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. In die periode heeft hij ervaren wat het is om met softwaretoepassingen te werken die teveel kunnen (en derhalve vaak te duur zijn) of die net niet aansluiten bij wat het bedrijf uniek maakt. 4PROCES realiseert in een kort tijdsbestek unieke software-oplossingen die naadloos aansluiten op de bedrijfsprocessen. Verbeteren. Vereenvoudigen. Versnellen.

Partnerpresentatie

Contracten beheren met software die doet wat jij wilt!

Het doel van deze sessie is om jou te laten zien dat het mogelijk is om bedrijfsunieke software-oplossingen te maken zonder al te hoge investeringen in tijd en geld. Een oplossing die ervoor zorgt dat contractinformatie op een juiste wijze beheerd kan worden en ervoor zorgt dat tijdig de juiste acties genomen kunnen worden. Tijdens deze sessie komen de principes van 4PROCES aan de orde: Verbeteren. Vereenvoudigen. Versnellen.

Iedereen wil graag een softwaretoepassing die naadloos aansluit bij de bedrijfsvoering. Een toepassing die uniek is, want jouw bedrijf of organisatie is uniek. Hoe zorg je ervoor dat jouw eisen en wensen worden doorvertaald naar een oplossing die:

  • doet wat je ervan verwacht;
  • allerlei lijstjes overbodig maakt;
  • er voor zorgt dat iedereen over die informatie kan beschikken die voor zijn/haar rol nodig is;
  • betaalbaar is en gemakkelijk uit te breiden;
  • gemakkelijk te koppelen zijn met andere software-toepassingen;
  • eenvoudig is in het gebruik?

Je vraagt je af welke mogelijkheden er zijn om een unieke toepassing te krijgen die voldoet aan wat je nodig hebt en toch betaalbaar blijft? Een goede oplossing levert je tegelijkertijd geld op, want er wordt veel efficiënter gewerkt.