Redactie

Email
kelly.turenhout@cmpartners.nl
Telefoon

Over Redactie

Blogs van Redactie

Succesfactoren contractmanagement: van operatie naar samenwerking

30 jan 2019 door Redactie - NCMC19

Door premium partner NEVI

Daar waar de focus voorbije jaren binnen contractmanagement met name lag op risicobeheersing en realisatie van ‘getting what’s agreed’, draait het tegenwoordig – nu de economie nog steeds groeit – steeds meer om de volgende vraag: hoe kan ik met mijn supply base meerwaarde realiseren uit de samenwerking en hoe kan het contract hierin ondersteunen?  

Lees deze blog

De contractmanager, een echte duizendpoot

10 jan 2019 door Redactie - NCMC19

Door Premium Partner CM Partners

In steeds meer organisaties ontstaat de functie van contractmanager, omdat het belang van het proactief managen van contracten steeds meer wordt ingezien. Contractmanagement draagt in hoge mate bij aan het realiseren van de contractdoelstellingen. De ervaring leert dat slecht of ontbrekend contractmanagement een negatieve impact heeft op het bedrijfsresultaat van zo’n kleine 10%! Dat is nogal wat. Wat doet de contractmanager dan allemaal?

Lees deze blog

Vereenvoudigen, verbeteren en versnellen: zo word je succesvoller als contractmanager

20 dec 2018 door Redactie - NCMC19

Door premium partner 4PROCES

Succes begint met ambitie, dat geldt ook contractmanagers. Ambitie om ergens goed in te worden, misschien zelfs de beste in je vakgebied. Daarom beogen wij als softwareontwikkelaar om bedrijven met wie wij samenwerken beter te laten renderen door maatwerk software-oplossingen. Zo ontwikkelden we onlangs een contractmanagementsysteem dat bijdraagt aan het succes van de contractmanager.

Lees deze blog

Het succes van een contractmanager begint bij de basis

28 nov 2018 door Redactie - NCMC19

Door premium partner Negometrix
De Nationale Contractmanagement Conferentie bestaat 10 jaar en kan daarom met recht een succes genoemd worden. In dat licht is het thema dit jaar een uitdagende: wat maakt een contractmanager succesvol? Als leverancier van slimme software voor contract- en leveranciersmanagement is dat niet een vraag waar wij een allesomvattend antwoord op kunnen geven. We bieden de tools, maar succes wordt door veel meer factoren dan alleen tooling bepaald.
 

Lees deze blog

Waarom contracten niet werken (en mensen wel)

28 nov 2018 door Redactie - NCMC19

Door premium partner AddVue
Organisaties besteden steeds meer diensten uit. Uitbestedingsratio’s van 70 % en meer zijn al heel gewoon in het bedrijfsleven en bij de overheid. Steeds vaker worden ook voor het primaire proces externe partijen ingeschakeld. Hierdoor neemt de afhankelijkheid ten opzichte van deze partijen verder toe.

Lees deze blog

Het speelveld van de contractmanager: de contractomgeving

29 okt 2018 door Redactie - NCMC19

De omgeving waarin de contractmanager moet opereren is complex. Contractmanagers acteren in het krachtenveld van alle bij het contract betrokken partijen, met elk hun geledingen en vertegenwoordigers. Hierbij gelden zowel intern als extern gezamenlijke én tegelijkertijd tegenstrijdige belangen en doelstellingen. Het is dus belangrijk dat hij of zij zich een goed beeld vormt van de contractomgeving waarbinnen geacteerd moet worden. Hoe zorgt de contractmanager daarvoor?

Lees deze blog

Vijf contractmanagementtips voor grip op de toekomst

02 feb 2018 door Redactie - NCMC18

In de aanloop naar de negende Nationale Contractmanagement Conferentie is steeds duidelijker geworden hoeveel invloeden er ontstaan door alle maatschappelijke veranderingen die elkaar in rap tempo opvolgen. De sociale, economische en technologische trends hebben ook gevolgen voor de manier waarop contracten worden gesloten. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de opkomst van agile werken, partnerships, clouddiensten en startups; wat betekenen dergelijke ontwikkelingen nu voor het contractmanagement van de toekomst?

Lees deze blog

Het sprookje van goede software voor contractmanagement

30 jan 2018 door Redactie - NCMC18

Het aantal contracten groeide gaandeweg binnen de organisatie, het proces voor contractmanagement kreeg een volwassen vorm en met enige regelmaat werd er een nieuwe tool geïntroduceerd die het leven van de contractmanagers makkelijker moest maken. Hiermee werd de noodzaak van verhoogde contract compliance of de wens voor een snellere doorlooptijd van het contractproces ingevuld.

Lees deze blog

Contractmanagement 2.0? Laten we fase 1.0 niet overslaan

23 jan 2018 door Redactie - NCMC18

Wat een prachtig thema van de Nationale Contractmanagement Conferentie 2018. De term “Grip op de toekomst” dient wat ons betreft goed gewogen te worden. Vanzelfsprekend zijn er uiteenlopende trends die van invloed zijn op contractmanagement. Uitdagend om daar samen over te praten, kennis te delen en innovaties te omarmen!

Lees deze blog

Contractmanagement, adapt or die..?

15 jan 2018 door Redactie - NCMC18

Wat gebeurt er als je morgen dingen anders doet dan vandaag? Wim van Rooijen en Jan-Henk Bouman van Fountainheads hebben er hun vak van gemaakt. Deze trendverkenners spotten nieuwe ontwikkelingen en analyseren welke impact ze hebben op een bepaald vakgebied. Ga je als organisatie vervolgens mee met een trend of niet?

Lees deze blog

Starten met contractmanagement, waar let je op?

15 jan 2018 door Redactie - NCMC18

Er wordt veel over contractmanagement gesproken, maar bent u tevreden over de prestaties en vorderingen op dit gebied binnen de eigen organisatie? Waar staat uw organisatie als het gaat om contract- en leveranciersmanagement?

Lees deze blog

Circulair inkopen en de wisselwerking op contractmanagement

05 jan 2018 door Redactie - NCMC18

Circulair inkopen wordt steeds populairder, vele organisaties nemen het in hun ambities op. Wat betekent dat voor de uitvoering van contractmanagement? Een andere manier van inkopen vraagt namelijk om een kritische kijk op de relatie die circulair inkopen heeft met contractmanagement.  Welke invloed heeft het op het managen van contracten en wat dient er aangepast te worden om circulair inkopen überhaupt te realiseren?

Lees deze blog

Contractmanagement 2.0 – grip op contracten [Video]

19 dec 2017 door Redactie - NCMC18

Op 6 februari 2018 vindt alweer de negende Nationale Contractmanagement Conferentie plaats; ditmaal in Hotel Houten. Onder andere topsprekers als Ron van Kemenade (ING), Petra Zijlstra (Shell), Wendy Lawson (IACCM) en de Fountainheads voorzien de deelnemers van een kijkje in de veelbelovende toekomst van contractmanagement. Zij geven een betrouwbare inschatting op het gebied van trends die daadwerkelijk blijvende impact op het vakgebied zullen hebben. Eén ding wordt de deelnemers op deze dag in ieder geval duidelijk: ben ik nu wel of niet klaar voor contractmanagement 2.0?!

Lees deze blog

#NCMC17: Samenwerking cruciaal voor succesvolle innovatie

09 nov 2017 door Redactie - NCMC17

De synergie tussen opdrachtgever en leverancier laat de achtste Nationale Contractmanagement Conferentie bulken van inspiratie.

Lees deze blog

Nationale Contractmanagement Conferentie 2017

14 feb 2017 door Redactie - NCMC17

In 2017 stond de Nationale Contractmanagement Conferentie in het teken van samenwerken en partnerships. Immers, en goede relatie maakt iedere samenwerking doelmatiger, goedkoper, prettiger én innovatiever. Wat waren de kernpunten?

Lees deze blog

Programma NCMC 2017

14 feb 2017 door Redactie - NCMC17

De volledige beschrijvingen van de keynotes en sessies van de Nationale Contractmanagement Conferentie 2017 volgen in oktober.   9:00 Ontvangst, registratie, koffie 9:30 Opening door dagvoorzitter Remco Blom 9:40 Keynote  ‘Is een contract voldoende voor samenwerking?’ Ferry Koster – Distinguished Professor of Innovative Collaboration 10:20 Pitch parallelsessies Introductie van de parallel presentaties door de sprekers Parallelsessies […]

Lees deze blog

#NCMC16: Denk groot, start klein, handel snel

16 feb 2016 door Redactie - NCMC16

Op 16 februari vond alweer de zevende Nationale Contractmanagement Conferentie plaats. Onder het thema ‘Transitie: van trend naar toekomst’ stonden dit jaar de drie niveaus waarbinnen contractmanagement zich afspeelt centraal. De strategische, tactische en operationele kanten van contractmanagement moeten binnen organisaties één front vormen om succesvol te kunnen opereren. Daar waar het vakgebied eerst als […]

Lees deze blog

Programma NCMC 2016

16 feb 2016 door Redactie - NCMC16

  9:00 Ontvangst, registratie, koffie 9:30 Opening door dagvoorzitter Remco Blom 9:40 Keynote  ‘Contractmanagement is een strategie.’ Arjen van Berkum – Betula Services 10:20 Pitch parallelsessies Introductie van de parallel presentaties door de sprekers Parallelsessies 10:40 Strategisch Tactisch Operationeel Sponsorsessie Sally Hughes IACCM The future of our profession   Engelstalig José Stijntjes itSMF e-CF, fit […]

Lees deze blog

De 6e Nationale Contractmanagement Conferentie: Contractmanagement, Cost of Profit Center?

10 feb 2015 door Redactie - NCMC15

De 6e Nationale Contractmanagement Conferentie op 10 februari 2015 stond in het teken van het nut en de waarde van contractmanagement We kijken terug op een geslaagd congres met circa 150 deelnemers! In de presentaties van diverse organisaties kwam de toegevoegde waarde van contractmanagement duidelijk naar voren. Besparingen, kostenvermijding, grip op contracten, betere dienstverlening, betere risicobeheersing, een […]

Lees deze blog

Programma NCMC 2015

10 feb 2015 door Redactie - NCMC15

Dagindeling van de 6e Nationale Contractmanagement Conferentie op 10 februari 2015, in congrescentrum Antropia te Driebergen. 9:00 9:30 Ontvangst, registratie, koffie 9:30 9:40 Opening door dagvoorzitter Chiel Huisman 9:40 10:20 Keynote 1: Inleiding op het thema ‘Contractmanagement, Cost of Profit Center?’ Gert-Jan Vlasveld, senior consultant CM Partners 10:20 10:35 One-minute introducties van de parallelpresentaties door […]

Lees deze blog